Home   СТОРIНКА ДИРЕКТОРА

СТОРIНКА ДИРЕКТОРА

   

Директор :

Москаленко Людмила Миколаївна,

Вища категорія 

Старший учитель 

Відмінник освіти України 

 

Години прийому 

 

Вівторок

8.30 – 11.30

Середа

15.00 – 17.00

 

 

Основні завдання роботи закладу

 

на 2017-2018 навчальний рік

 

Організація освітньої роботи в навчально-виховному комплексі у 2017/2018  навчальному році здійснюватиметься відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.), Державного стандарту початкової загальної освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Указу Президента України від 09.02.2016 № 42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» затвердженого Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446,  інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  від 07.06.2017 № 1/9-315; «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від 13.06.2017 № 1/9-322,  «Про деякі  питання щодо  організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від 27.07.2017 № 1/9-413

Проаналізувавши стан  виконання річного плану роботи за минулий рік, взявши до уваги досягнення і перспективи розвитку закладу, недоліки в роботі з  урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної та початкової освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

                                               

І.  Створювати  умови для повноцінного фізичного, духовного здоров'я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей шляхом упровадження у навчально-виховний процес медико-педагогічної технології гармонійного розвитку дітей “Піснезнайка”.

2. Формувати нестандартне, інженерне мислення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку через упровадження парціальної програми «STREАМ-освіта, або Стежинки у Всесвіт», авт. К.Крутій, І. Стеценко.

3. Підвищувати рівень теоретичної підго­товки педагогів щодо питань патрі­отичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності.

4.   Вирішувати  питання розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку через використання сучасних ІКТ,  авторських педагогічних технологій К.Крутій, Н.Гавриш, Г.Чепурного, Л.Шелестової, К. Пономарьової, О. Авраменко.

5. Продовжувати розширювати знання педагогів щодо основних завдань, форм та методів соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного й молодшого шкільного віку через впровадження  програми економічного виховання «Афлатот».

 

(витяг із річного плану)