Home   СТОРIНКА ДИРЕКТОРА

СТОРIНКА ДИРЕКТОРА

   

Директор :

Москаленко Людмила Миколаївна,

Вища категорія 

Старший учитель 

Відмінник освіти України 

 

Години прийому 

 

Вівторок

8.30 – 11.30

Середа

15.00 – 17.00

 

 

Основні завдання роботи закладу

 

на 2016-2017 навчальний рік

Організація освітньої роботи в навчально-виховному комплексі у 2016/2017  навчальному році здійснюватиметься відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.), Державного стандарту початкової загальної освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» затвердженого Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСАНПіН 5.5.2.008-01, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  від 09.06.2016 №1/9-296; «Про організацію освітньої  роботи дошкільних навчальних  закладах у 2016/2017 навчальному році» від 16.06.2016 № 1/9-315,  листа Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

Проаналізувавши стан  виконання річного плану роботи за минулий рік, взявши до уваги досягнення і перспективи розвитку закладу, недоліки в роботі з  урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної та початкової освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2016-2017 навчальний рік:

 

  1. Забезпечувати зміцнення та збереження здоров'я кожної дитини з дотриманням  принципів природовідповідності у фізичному вихованні.
  2. Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.
  3. Надалі  активно виховувати патріотично налаштовану особистість шляхом упровадження  гуманістичних та патріотичних ідей Василя Сухомлинського.
  4. Розширювати знання педагогів щодо основних завдань, форм та методів соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного й молодшого шкільного віку.

 

 

(ВИТЯГ З РІЧНОГО   ПЛАНУ РОБОТИ)

 

 

 

 

 

        РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ