Home   СТОРIНКА ДИРЕКТОРА

СТОРIНКА ДИРЕКТОРА

   

Директор :

Москаленко Людмила Миколаївна,

Вища категорія 

Старший учитель 

Відмінник освіти України 

Години прийому 

Вівторок

8.30 – 11.30

Середа

15.00 – 17.00

 

Основні завдання роботи закладу

 

                    НА 2018– 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

 

Організація освітньої роботи в навчально-виховному комплексі у 2018/2019  навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.), Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року), Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» затвердженого Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446, Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах),  Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах).

                              Проаналізувавши стан  виконання річного плану роботи за минулий  рік, взявши до уваги досягнення і перспективи розвитку закладу, недоліки в роботі з  урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної та початкової освіти, забезпечення її поступового інноваційного розвитку педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

 1.  Створення  умови для формування у педагогів та вихованців комплексу
критичного мислення через використання STREAM-освіти, впровадження
сучасних методів, прийомів, інноваційних технологій.

2. Посилення уваги до удосконалення співпраці між дошкільною та
початковою освітою у світлі вимог Нової української школи.

3. Вирішення питання розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку через використання сучасних ІКТ,  авторських
педагогічних технологій К.Крутій, Н.Гавриш, Г.Чепурного, Л.Шелестової, К.
Пономарьової, О. Авраменко.
4. Здійснення системного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої
роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку

(витяг із річного плану)